Jan 16, 2014, 6:08 PM

Свобода 

  Poetry » Phylosophy
1009 0 3

Днес Душата ми

стъпва по любовни облаци -

няма нужда от храна и вода,

няма Меджнун или Лейла...

Има само Космическа игра,

но мога със сигурност да твърдя,

че самотата постигна

това усещане за свобода!

 

25.12.2013 г.

© Есфир Асфар All rights reserved.

Comments
Please sign in with your account so you can comment and vote.
Random works
: ??:??