Mar 15, 2008, 10:22 PM

Съдба 

  Poetry » Other
932 0 6
Къде отивате, къде, войници слепи,
последната ви битка отшумя,
очите ви за родната земя
изтекоха по волята на Бога.
Но сенките по пътя продължиха
последно ехо от отминал вихър.
А там, във кулата, сред черното поле
видях владетеля да гледа подир тях,
с непонятен глас да ги зове.
И да изгаря във вина за нечий грях.

© Авитохол All rights reserved.

Comments
Please sign in with your account so you can comment and vote.
Random works
: ??:??