admiral
Selected works
13 results
Какво премълчава “Свидас” за Крум Страшний?
Защо е известно толкова малко около смъртта му?
Кои са наченките на модерното законодателство у нас?
Правовата държава на Страхотния
– Друго от империята не можаха да научат тези негодници в Плиска, само как да кепазят природата! – викаше набитият мъж от п ...
  82 
Откъде произхождат наименованията "грапа" и “узо”?
Защо кан Тервел е помогнал на Юстиниан II да завладее отново византийския престол?
Как при кан Тервел българската държава се замогнала?
Защо първият дворец в Плиска е бил дървен?
Канът учудено впери поглед в необичайния среднощен гост. Пред него сто ...
  127 
Понеже производителите му твърдяха, че винаги надушва верния път го кръстихме Гуджо. Още на следващата сутрин Гуджо влезе в тестовата си фаза. Седнах зад волана, а милата до мен го гушна в скута си. Щяхме да ходим до братовчеда и набързо вкарахме адреса през дисплея. След като премига няколко пъти, ...
  431 
– Стани и погледни към небето! – без увертюри казах аз още щом вдигна телефона.
– Какво има да му гледам? – промърмори гласът му през слушалката.
– Погледни го де, на две крачки от прозореца ти е телефонът.
Мърморенето в слушалката продължи, след това се чу скърцане, потропване и гласът му пълен с д ...
  194 
Не че си нямах друга работа, ама в това парче текст как да не се препъна:
99% от хората живеят на нашата планета затова, защото те са коренните жители на Земята. Оставащите 1% — не са местни, а извънземни. И са тук не просто така.
Хе-хе, още една конспиративна теория, развеселих се аз, значи този пъ ...
  193 
Random works
: ??:??