amphi
10 results
С Теб, вървяхме без следи,
ръка за ръка, сред нощта.
С Теб седяхме под липи.
Там до брега, изоставили дома.
Стигнали до края на светеща дъга. ...
  76 
🎧 Седем минути Медитация в 428Hz
Dm, Bb, Dm, C, Dm, Bb, F, C,
Dm, Bb, F, Eb, Cm, F4-F, Gm, Gm
Gm, Eb, Bb, F, Gm, Eb, Bb, Dm,
Eb, Cm, F4, F, Gm, Eb, Bb, F, ...
  237 
Пещерни Капки 💙
Meditation - 432Hz
  278 
Медитация - 432Hz
(Честотата свързваща ни с Резонанса на Природата създадена от Твореца.
Наричана още чудотворна Честота)
  336  16 
Свободна Импровизация в 432Hz
(спонтанно изпълнение)
  300 
  220 
  323 
  305 
Стигнахме до улица
без изход, без назад.
Вървяхме бавно, вървяхме странно,
неуверени във нас.
И сякаш всичко стихна ...
  152 
  424 
Random works
: ??:??