argonyk
Name Димитър Никифоров
Selected works
270 results
Прибраха стадата – не нàйдоха пàша.
В хамбарите тичат уплашени мишки.
Гайдарят допива поредната чаша
и козия мях ще надуе с въздишка.
Два чана – за дългото нямане знаци – ...
  1443  29  32 
Нито на изток от рая съм бил,
нито на запад от пъкъла чер.
В двора ми пее синигер в дактил,
свири щурче до лехите с пипер.
Стъпил на босо в росата до мен, ...
  1198  25  26 
Подмини ме, Любов, подмини,
нелюбовно от тебе се пазя,
че през всичките минали дни,
всяка ласка стерилно отказа.
Равнодушна мини покрай мен. ...
  2249  19  32 
Дата е - сол в календара.
Твоята дата, светице!
Кой липов чай за попара
днес ще ми сипе в паницата?
Мъка е. Мъка стоглава. ...
  1102  25  18 
... очите ù... очите ù да видиш, брат...
несрещани до днес очи със топъл цвят...
звучи от погледа мелодия не чута...
Очите ù - очите на кошута...
И с устни щом усмивка очертае, ...
  2043  14  20 
Random works
: ??:??