argonyk
Name Димитър Никифоров
Selected works
270 results
Прибраха стадата – не нàйдоха пàша.
В хамбарите тичат уплашени мишки.
Гайдарят допива поредната чаша
и козия мях ще надуе с въздишка.
Два чана – за дългото нямане знаци – ...
  1879  32  32 
Дата е - сол в календара.
Твоята дата, светице!
Кой липов чай за попара
днес ще ми сипе в паницата?
Мъка е. Мъка стоглава. ...
  1463  29  19 
Подмини ме, Любов, подмини,
нелюбовно от тебе се пазя,
че през всичките минали дни,
всяка ласка стерилно отказа.
Равнодушна мини покрай мен. ...
  2578  21  33 
Нито на изток от рая съм бил,
нито на запад от пъкъла чер.
В двора ми пее синигер в дактил,
свири щурче до лехите с пипер.
Стъпил на босо в росата до мен, ...
  1527  26  27 
Отдавна няма в селото ми поп
и църквата отколе се руши.
Тук изгревът – малинов гъст сироп –
с мълчание над мъртвите крещи.
Под бели преспи сняг лозята спят ...
  969  19  10 
Random works
: ??:??