argonyk
Name Димитър Никифоров
Selected works
315 results
Прибраха стадата – не нàйдоха пàша.
В хамбарите тичат уплашени мишки.
Гайдарят допива поредната чаша
и козия мях ще надуе с въздишка.
Два чана – за дългото нямане знаци – ...
  3621  36  36 
Дата е - сол в календара.
Твоята дата, светице!
Кой липов чай за попара
днес ще ми сипе в паницата?
Мъка е. Мъка стоглава. ...
  3112  36  24 
Нито на изток от рая съм бил,
нито на запад от пъкъла чер.
В двора ми пее синигер в дактил,
свири щурче до лехите с пипер.
Стъпил на босо в росата до мен, ...
  3079  32  29 
Подмини ме, Любов, подмини,
нелюбовно от тебе се пазя,
че през всичките минали дни,
всяка ласка стерилно отказа.
Равнодушна мини покрай мен. ...
  4152  22  33 
Броднице, в съня ми дето боса
скиташ в некосената тревица,
искаш ли до гроб да те износя –
тежка обич под крило на птица?
Знаеш ли венец от болки живи ...
  3330  18  22 
Random works
: ??:??