efr_praz
Стрелям... Поради цензурата в сайта, не всички произведния на Праз са представени тук. Това дава грешна представа за автора. Ще поясня, защото на два пъти вече се налага да обяснявам. Нямам нищо против оправянето на правописните грешки, даже се радвам. Цензурата се изразява в това, че не публикуват всички мои произведения, което дава изкривена представа за автора. Пълна представа за Праз на: http://efr.praz.googlepages.com
Selected works
26 results
Направих превод на стихотворението "Да се завърнеш в бащината къща" от Димчо Дебелянов. По някаква причина не могат да се намерят никакви негови преводи в Интернет, което е учудващо и аз реших да променя това
This is an English translation of a poem from Dimcho Debelianov (or Debelyanov).
---------- ...
  9609 
Литературен конкурс за разказ, стихотворение и есе, посветени на читалищното дело или на изтъкнати читалищни дейци и родолюбци.
http://ebulletin.liternet.bg/news.php?page=news_show&nid=3356&sid=7
Със следното стихотворение аз ще участвам в този конкурс.
---------------------------------------------- ...
  1078 
Направих един превод на Shakespeare sonnet 105
---
Нека моята любов не е обожествяване,
А моята любима идол да не е,
Това, че всичките ми песни са вживяване ...
  2334 
Тoва е превод на началото на Ендимион, поема от Джон Кийтс. Състои се
от 4 книги, като всяка е приблизително 1000 реда. Говоря за:
"A thing of beauty is a joy for ever".
--
Ендимион ...
  4987 
ПЪТЯТ ПО КОЙТО НЕ ТРЪГНАХ
Два пътя се разклоняваха в пожълтяла гора,
И съжалявам, че не мога да тръгна по двата
И понеже съм един, дълго не можах да избера
И гледах по първия надалеч, да разбера ...
  8189 
Random works
: ??:??