Жабокът

Аз съм сянката на Никой.

Selected works
345 results
Срещнах Странник в безкрайна пустиня.
В шепа носеше жива вода.
Той подаде ми с обич да пия.
Миг преди да почука смъртта.
Малки капки поеха устата, ...
  1299  13  23 
Ще пея своя лебедова песен,
застанал до замръзнала река.
Любов родена в късна есен.
Протегната към слънцето ръка.
Лъчите между пръсти галят. ...
  437  10 
Обед е. Жега. Прибирам се от работа и виждам момче на 15-16 години, седнало на бордюра се взира в нещо. Поспрях до него и се загледах. Ами, нямаше нищо. После видях малкото, черно бръмбърче. Прииска ми се да поговоря с този странник.
- Здравей! Как се казваш?
- Не знам.
- Къде живееш?
- Тук. ...
  385 
Добър вечер, умислени хора.
Пак завърши поредният ден.
Лудо тичане, много умора
и мечтите останали в плен.
Вас ви чакат тесни квартири. ...
  846  10 
Денят е толкова красив.
Небето цялото в звезди.
Донася вятърът щастлив
на полъх бъдещи мечти.
Днес изгревът е уморен, ...
  237 
Random works
: ??:??