Жабокът
245 results
- Плюй!
Кървава ръка с кал под ноктите стискаше кръста . Усети миризмата на пот и вкиснало.
- Плюй бе, гяур!
От параклиса се стелеше дим. Навсякъде писъци и...
Видя, как разкъсаха ризата на дъщеричката му, а голото телце трепереше от ужас. ...
  283 
В мрака срещнах жена.
с най-красивите звездни очи.
Лунен прах, светлина
от невинните детски мечти.
Тайни руни в нощта ...
  232 
Добър вечер, мъничка моя
пак дошла си самичка в нощта.
Не мисли, че разваляш покоя
на самотна и тъжна душа.
Поседни, аз те чаках отдавна. ...
  300  15 
Нощта е странен отрязък от денонощието. Простите неща изглеждат тайнствени. Откриваш истини, които блясъкът и цветовете ги размиват.
Няма луна, няма и звезди. Вървя, като слепец и се спъвам в буците пръст. Някъде в главата ми е, същото това огромно поле, по което съм бродил през деня.
Земята свърши ...
  230 
Чествам рожден ден!!! Вече съм две години в сайта... Обаче съм си разгонен. Кво да правя, физиология. Иначе съм ошлайфан до блясък. Мога да сваля и летящ, възбуден, женски прилеп, без проблем. За мацки не говоря. Тях ги познавам по препинателните знаци, какво е нивото на хормоните им. Два пъти сменя ...
  395  16 
Седим с приятеля ми на стъпалата пред езерото и си пием биричка. За удоволствие четем един литературен сайт.
Чудна работа, тоя човек има непреодолимото желание да създаде космичен вакуум в бутилката.
Гледам, вторачил се в лаптопа и чете без да пророни дума.
- Толкова ли е интересен разказът?
Взе сле ...
  138 
Ти ли си, моя Любов
Тази усмивка щастлива.
Облакът, изгревът нов.
Бисерна капка красива.
Длани събрали лъчи. ...
  324 
Не знам, как се озовах в Каракас. Шумен град с абсолютно не разбираемо движение по улиците. Спрял съм на едно кръстовище и чакам светофара да светне зелено. На островчето между двете шосета един младеж се качи върху велосипед с едно колело и висока седалка. В ръцете си държеше няколко бухалки и запо ...
  268 
Имах мечта. Голяма мечта. Да отида в джунглите на Африка и ето ме в Конго. Нося се с Рейндж Ровъра по прашния път сред изгорелите треви. Наближавам едно селце. Край колата са облаци червен прах. От ламаринените постройки изскочиха орляк малки, голи негърчета, крещейки с протегнати ръце. На седалката ...
  208 
- Дядо!... Дядооо...
Старецът с пъшкане стана от камъка.
- Какво пак?
- Нещо шумоли в храстите.
- Ми нека си шумоли. ...
  197 
Стоях под уличната лампа и гледах купчината умрели бърмбарчета в осветения кръг.
Чух стъпки. Знаех кой е.
- Тия животинки, какви са?
- Светулки.
- Глупости! Светулките светят през нощта. ...
  249 
... А мислиш ли повече отколкото знаеш.
... Хората се страхуват от това, което е в тях.
... Хората не са това, което мислят, че са.
... Изхвърли боклука от главата си.
... Цял живот се уча, да бъда луд. ...
  215 
На един евреин, Бог му се явил в съня и казал:
- Прекоси пустинята и ще ти дам най-богатия дар.
На сутринта човекът сложил в старата си торбичка, питка, бучка сирене и взел мях с вода.
Не минал и километър в пустошта и видял сред пясъците, че се подават някакви кожени дисаги. Разкопал около тях и ги ...
  245  28 
Едва сега осъзнах, че стоя от дълго време с вдигната ръка над клавиатурата. Просто си мечтаех, пишейки поредния разказ.
Погледнах на лаптопа последното изречение "До върха оставаха два метра и...".
Мониторът присветна. После потъмня. След секунди на екрана се появи усмихнатата физиономия на брадатия ...
  207  16 
Странно място е блатото. Прилича на езеро, но с не приятна гнилостна миризма.
Вървя по брега и краката ми затъват в лепкавата кал. Чувам хистеричния концерт на хиляди жаби и пищящите комари, които влизат в носа и устата. Нещо бяло се подава сред тръстиките. Като доближих видях, че е крило на птица. ...
  196 
Думата филистер е с немски произход и е възникнала през 17 век при кървавите стълкновенията между свободомислещите студенти и бюргерите, определящи се, като "свободни граждани на градовете".
Съвременното значение на думата филистер е - "Човек без духовни потребности, вглъбен в материалните неща. Сил ...
  287  11 
Чувах тропота. Усещах, как кънти в гърдите ми и... Тичах по горската пътека, а храстите ме удряха в лицето. Паднах. Пред мен спряха две големи копита. На лунната светлина проблясваха извитите клинци на подковите. Усещах огнения му дъх. Завъртях глава и го видях. Сухо, дребно човече върху гърба на ог ...
  176 
От няколко минути вяло ровеше в носа си. Пред него светеха трите монитора и около дъговидната клавиатура, бяха съборени кенчета от енергийни напитки. Три сини таблетки и безкабелната мишка. Стаята тънеше в мрак от спуснатите щори. Не знаеше, дали е ден или нощ, но знаеше, че е велик и съдбите на хор ...
  283  19 
Не вярваше, че е толкова уважаван от колегите си. Отиде да му направят ядрено-магнитен резонанс, защото болката вече бе непоносима. Навсякъде го посрещаха усмихнати. Щом излязоха резултатите, професор Мачикян се строи да даде консултация. Беше учудващо един от водещите неврохирузи, специалист на све ...
  208  12 
- Слизай веднага, имаш работа!
- Няма!
- Може ли да си такъв идиот?
- Може!
- Добре де, докога ще седиш на тоя облак, клатейки крака? ...
  150 
Време е, мъничка. Време да спиш.
Тъмно е, Месечко грее.
В сладките сънища пак ще летиш.
Чудна, неземна си фея.
С нежни воали, сребристи крила. ...
  270 
Добър вечер! Искам да питам,
но не зная, кого и защо.
Във въпросите пак се оплитам.
Сива мишка в едно колело.
Вечно бягам и пак съм където ...
  274 
Крещеше, виеше, накрая започна да скимти. Не беше болка, беше разкъсване. Костите на таза ѝ пращяха. Нямаше сила вече и да вика. Усещаше главата му между краката си... Роди се... Чу, как тихичко изплака.
Беше сама, напълно сама, нямаше кой да ѝ помогне. Бавно се изправи на лакти.
- Болеше, нали?
Объ ...
  249  10 
Светът умира... Тъжно е, нали.
Частица малка съм, която я боли.
Загледан в пясъка са хиляди съдби.
Зрънца от горди, непристъпни планини.
Раздухва вятърът в пустинята мечти. ...
  188 
- Ей ти, с алтавата жена! Кажи на робота си, да включи фаровете на ултравиолетова светлина, за да не ни наплюят или ухапят вараните.- каза Щурачето.
Нямаше нужда да се обръщам към Зиги. Той услужливо включи ултравиолета. Картината беше потресаваща. По тавана и в пролуките на тунела висяха синкаво-пр ...
  140  10 
Прекрасен плаж. Танцуваме ламбада.
Усмихнати усетили сме радостта.
Извиват се телата ни, кръвта е млада.
Допрени сливаме се със страстта.
Шумящи палми, шепнещи вълни. ...
  187  27 
Измислен свят, измислени надежди.
Мечтите пърхат в паяжината живот,
а той препуска лудо, свъсил вежди
надянал тежкият хомот на скот.
Не си отчаян, просто уморен си ...
  216  15 
Гадателката, вече половин час махаше сноп пера над Зиги, като на няколко минути извикваше "Анахата" и плюеше в отворената мозъчна кутия на моя приятел. Милият, все още гледаше объркано, не знаейки, къде е.
По едно време, Габи извади кърпа и прошепна:
- Да го избърша от тия лиги?
- Не пипай!-извика С ...
  170  14 
Една сълза събрала е всемира.
Кристална капка обич и тъга.
С акорди тихи тишина умира.
Мелодия на мисли в самота.
Една сълза изгаря и докосва ...
  242  19 
Валеше. Застана под козирката на кафенето. Извади от джоба кърпа и избърса лицето си. Изтри олющения калъф на цигулката. Отвори капака и погали своето съкровище. Знаеше, че и днес ще бъде поредният ден, в който ще се прибере с празен джоб, а искаше да купи на Теа онези сребърни обици, като рози. Не ...
  273  11 
Не сънувай конете на другия бряг,
как препускат на воля в полето.
Не очаквай да има красивия знак
от дъга многоцветна в небето.
Не сънувай пожара на златни жита, ...
  251  11 
На лято ухае нощта.
На твоите тайни надежди.
Звездите са миг тишина
в безкрая и облаци нежни.
Сребристо перце е мечта. ...
  204  11 
- Мило, туй светкащото е много готино.
Моята красавица се изправи и хукна подир светулковия изтребител. Не можах, дори да извикам. Зиги вече тичаше към нея, за да я предпази. Подскачащото кълбо, рикоширайки от поредното дърво се насочи към него. Сред куп искри се разби в главата му и угасна, за разл ...
  194 
Отново уморен. Взе скицника и кутията с моливи, сипа си чаша уиски и седна на дивана. Отпи първата глътка, която пое горяща към стомаха му.
Започна да рисува. Бързо и уверено без много излишни щрихи. След малко на листа бе Кръстът и разпънатият Христос.
Отново вдигна чашата. Направи една точка до ри ...
  226 
Вървеше забързан с наведена глава и поглед вперен в плочките. Искаше да повярва, че е щастлив и си повтаряше:
- Ти си щастлив! Ти си щастлив! Ти си щастлив...
Не видя електрическия стълб. Удари се с голяма сила в него. Краката му се подгънаха и се падна в безсъзнание.
След няколко минути, бавно повд ...
  110 
Стоеше на пейката пред двора. Чу изпискването на телефона. Извади го с трепереща ръка и взе да се взира в малкия екран. Нищо не виждаше. Влезе вкъщи и сложи силните очила. Висяха, като лупи на носа му.
- Шибан телефон. Ането, беше права да взема нейният, старият, ама с тия мазолести пръсти нема да м ...
  179  10 
Слънцето изгряваше и шосето бе, като огледало. Видях на банкета човек в инвалидна количка и намалих. В скута му имаше табела "МОРЕТО". Спрях и върнах колата назад. Не вярвах, че може да има такъв стопаджия. Слязох и доближих до него.
- За къде ще пътувате?
Човекът се обърна към мен и се изумих, беше ...
  272  11 
Пфу, гадост... Цялата ми уста е пълна с паяжина. И защо съм в тоя пашкул?
- Габи, Господинът се събуди.
Камари от паяжинни торби и в някои има опаковани роботи.
- Сигурно не ни помни.
- Господине... Господине... ...
  166 
О, Боже, нещо ще поискам.
Не е голямо, мъничка муха.
За постоянно нека да я имам.
Не искам тя да има и крила.
Ще гледам, тънички крачета, ...
  242  10 
Картината е това... Безкраен космос с премигващи звезди. Малка синя планета, цялата огромен океан, в средата остров със златна корона от пясъчен бряг и обширна гора, като в единият край блести огледално езеро, а на брега съм аз и... Шесте копия на жена ми плюс двата андроидни робота. Всички сме заоб ...
  296  19 
Random works
: ??:??