Litta
Name Деница Георгиев
Married...burried...yeah,yeah,yeah,yeah!
Selected works
7 results
Слизайки по мъртви зъбери и канари
с поглед вперен в пламналия свод
откъдето някога бе минал варварският бог
редом с мене крачеше смъртта
смъртта погубваща плътта ...
  1803  10 
Желязната дъга блести като олово.
Всичко е обляно в нещо чисто, ново.
Преоткриваме ненужни истини отново.
И дъвчем все същото месо сурово.
  1227 
И пак задавам вечния въпрос -
защо живеем?
Разпъват пак Иисус на кръст,
а ние му се смеем.
Алчни, покварени, жадни за мъст... ...
  1075 
Умът ми получи крила и... политна
Само ми пречи... няма го вече.
Сърцето ми скача, блъска се, пее.
Тясно му е в това тяло, започна да тлее.
А то само иска да гори, да гори ...
  1514 
Разноликата болка в мойта душа
отразих на няколко бели листа
  1468 
Random works
: ??:??