PavlinaKertikova
Selected works
7 results
  48 
Вървя сама през есенна гора
в краката ми проплаква листалака,
и сякаш съм на края на света,
а днес завършвам нещо на земята!
А то дошла е просто есента, ...
  67 
  56 
  115 
  63 
Random works
: ??:??