PavlinaKertikova
Selected works
9 results
  349 
Вървя сама през есенна гора
в краката ми проплаква листалака,
и сякаш съм на края на света,
а днес завършвам нещо на земята!
А то дошла е просто есента, ...
  269 
  477 
  580 
  409 
Random works
: ??:??