PavlinaKertikova
Selected works
9 results
  271 
Вървя сама през есенна гора
в краката ми проплаква листалака,
и сякаш съм на края на света,
а днес завършвам нещо на земята!
А то дошла е просто есента, ...
  211 
  375 
  473 
  348 
Random works
: ??:??