PavlinaKertikova
Selected works
8 results
  124 
Вървя сама през есенна гора
в краката ми проплаква листалака,
и сякаш съм на края на света,
а днес завършвам нещо на земята!
А то дошла е просто есента, ...
  108 
  143 
  229 
  201 
Random works
: ??:??