Plamen-Ognqnov

Selected works

 • Учителят любим, но...

  Poetry » Other   742  14  38  Подобно на бездомно куче
  скитосва селските дворове
  и търси сам деца да учи
  на правопис и правоговор.
  Родителите бизнесмени ...
 • Педагогично

  Poetry   91  11  Казано е всичко за този свят,
  а за другия кой ще ни каже?
  Човекът за човек не е като брат
  и дали Бог ще ни накаже?
  Всеки си брани своята Вяра, ...
 • Не само до пладне

  Poetry   276  14  Всеки родител е ,,лява" ръка,
  а всеки учител е дясна.
  От опит зная и ще река,
  че класната стая е тясна!
  Хляб се прави не само до пладне, ...
 • Молба

  Poetry   1042  24  Ти, Боже, всичко си ми дал -
  въздух, слънце и вода!
  Дори във тялото от кал
  си сложил някаква душа!
  Но моля те за три неща - ...
 • Орцево

  Poetry   336  10  18  Има-няма двеста души,
  мъничко ни е селцето,
  в планината то се гуши
  и лежи ми на сърцето!
  Всеки идва тук, да снима ...

More works  »

© 2003-2019, Georgi Kolev. All rights reserved. The works are the property of their authors.