pure
Selected works
4 results
Какво различава добрите от лошите? Дали има повратен момент, в който човек тръгва по единия от двата пътя и има ли връщане обратно, щом веднъж избереш? Дали всъщност има зли хора по природа, или просто те правят лоши решения, които водят до пагубни действия и не могат да си помогнат. Принудени ли са ...
  14958 
В зала, пълна с хора, украсена в бароков стил, чуваше се музика нашир. Хората от музиката бяха в плен. Тя галеше душата и същевремено караше хората да преживяват река от чувства. Въпреки развълнуваните лица, цареше мир. Но не мир на емоциите, а просто мир. Европа бе погълната от мира на бароковия и ...
  1622 
На прага на живота си всеки се пита какъв ще бъде след десет, двадесет или повече години. Всеки тайно се надява, че ще успее да постигне целите си, че ще е доволен от живота си, че ще е щастлив. Но всъщност понякога ние сме ужасени от това бъдеще. Ужасени сме от това, че то може да не протече по пла ...
  2080 
Look at me, look at me,
I am weak, he made me weak,
they made me weak and I get weaker.
No one can come and save me from myself
even they, that have made me, what I've become. ...
  2480 
Random works
: ??:??