Shyman
Selected works
3 results
Тя е толкова чиста
Толкова красива
Свети там сама в мрака
И търпеливо чака
Нейния ум и възможности са необятни ...
  18 
  52 
Събуждам се със самоубийствени мисли
Навън е мрачно,студено и дъждовно
Меланхолията расте и не спира
Знам че всичко отново ще се повтори
Искам това да свърши и дори и аз самия ...
  37 
Random works
: ??:??