sunnygirl

Selected works

 • If - Rudyard Kipling

  Translations » Poetry, from English   2641  Ако
  Ако можеш разума си да запазиш,
  когато всички полудяват и тебе за това винят;
  Ако вярваш в себе си когато други се съмняват,
  но за тяхното съмнение оставиш път; ...
 • Нека ти кажа...

  Poetry » Love   611  НЕКА ТИ КАЖА МОЯТА ТАЙНА
  Тази нощ ще оставя отключен
  Храмът на моите мечти
  Ела и влез но не чукай
  Тихичко вътре поспри ...
 • Blue eyes by Willie Nelson

  Translations » Song, from English   1033  Blue Eyes Crying in the Rain
  By Willie Nelson
  In the twilight glow I see her
  Blue eyes crying in the rain
  When we kissed goodbye and parted ...

More works  »

© 2003-2020, Georgi Kolev. All rights reserved. The works are the property of their authors.