sunnygirl
Selected works
3 results
Ако
Ако можеш разума си да запазиш,
когато всички полудяват и тебе за това винят;
Ако вярваш в себе си когато други се съмняват,
но за тяхното съмнение оставиш път; ...
  2788 
НЕКА ТИ КАЖА МОЯТА ТАЙНА
Тази нощ ще оставя отключен
Храмът на моите мечти
Ела и влез но не чукай
Тихичко вътре поспри ...
  629 
Blue Eyes Crying in the Rain
By Willie Nelson
In the twilight glow I see her
Blue eyes crying in the rain
When we kissed goodbye and parted ...
  1055 
Random works
: ??:??