Wings

УДАВЕНИ ЗВЕЗДИ

 

Удавени звезди в морето плуват.

Солта цвета им свеж е прегорила.

Как тихо, без дори да се сбогуват,

изгубиха и светлина, и сила.

 

Но моето сърце ще се превърне

в гробница за тях, във пирамида

и живи, преродени ще ги върне,

узрели във плътта му като в мида

 

----------------------------------------------

 

 Измамена

                  Младост

                                 Прошка

                                               Сън

                                                       Спомен

                                                          Зад стените на голямата къща

                                                                 ТАЙНА

 

Selected works
6 results
Ръката, загребала шепа пръст от сухата почва я пробуди. Вдигна лице нагоре и погледна съществото, което се извисяваше над нея.
Човек...
Бе срещала и други човеци в миналото, но този беше... различен. Две лишени от ирис очи я наблюдаваха безизразно.
- Кой си ти? - попита го с беззвучен шепот тя.
В съ ...
  103 
седеф от чувства
сърце от лед обгръща
зимна жарава
---------------------------------
бродещи сенки ...
  85 
  95 
Вървиш. Тъмно е, защото така е устроено пространството. Мракът винаги е бил естествената среда, в която фотонът се натрапва... Няма понятие "присъствие на тъмнина". Има "отсъствие на светлина"... И ти вървиш в естествената си среда, в посока, обратна на течението. Всичко наоколо, докъдето погледът т ...
  60 
1.
Новият пристъп на главоболие връхлиташе с по-голяма сила от предишния, но не това го притесняваше в момента. Вече беше убеден, че нещо не е наред с него, но не знаеше как да постъпи. Ако отиде в болница и започнат да го подлагат на изследвания, можеше да открият нещо, за което дори не искаше да м ...
  770 
Random works
: ??:??