Apr 27, 2019, 2:57 PM  

  Prose » Narratives
625 2 4

© Илиева All rights reserved.

The work is a contestant:

Първите пет изречения »

38 Position

Comments
Please sign in with your account so you can comment and vote.
  • Към Станислава: С коя редакция да се заема?
  • "изпускайки", "изпущайки" е диалект, и пред причастие и деепричастие се слага запетая!
    Метеор - заеми се с редакцията! Как безразборно ги слагаш тия препинателни знаци!
  • Страшно много благодаря, думите ви наистина много ме трогнаха!
  • Гласувах! По принцип не вярвам на конкурси - но ти си талант и точно за това гласувам.
Random works
: ??:??