Jan 22, 2011, 5:59 PM

Хората са глупаци! 

  Prose » Others
563 0 2
1 мин за четене

© Моника Зубева All rights reserved.

Comments
Please sign in with your account so you can comment and vote.
  • Не се ограничават нещата само до човека, животното, или хищника; проблемът е от друго естество. Мисля, че отговорът е да ставаме все по разумни, докато се научим да бъдем щастливи.
  • Това не е писано в трезво състояние
Random works
: ??:??