sofist
1 результат
Оживяват ли мъртъвците? Същестуват ли наистина зомбита? Думата зомби стана много популрна напоследък, чрез филми, книги и видеоигри. И някои вярват, макар здрававият разум да ни казва, че това е абсурд. Но ако има един единсвен факт, който може да служи като вдъхновение за историите за зобита, то то ...
  436 
Българйо, от теб какво остана?
Една недоизкупена земя!
Една недоокрадена държава,
а всъщност недостигната мечта.
Ограбваха те свои или чужди. ...
  638  12 
  686 
Иван усети, че нещо го беше възседнало. Беше космато, противно, миришещо на леш, беше невъобразимо. Беше караконджула, това същество, за което говореха бабите в приказките, с което плашеха децата. Предупреждаваха ги да не закъсняват, да не се прибират по тъмно, да не играят около изоставени сгради, ...
  835 
От красота неземна в транс
сега е страшно, но не бягай.
Пропусна вече своят шанс
и твоята съдба те чака.
Ти си изплашена уви ...
  284 
Мъжета са слаби, а тези които не са слаби са лоши. Светът трябва да се върти от жените. Мигрантите са невинни жертви, просто трърсят шанс за по-добър живот. Обратно, патриотите националисти и ловците на мигранти са зли, полукриминални типове, срещу които даже е позволено безнаказано да се действа с ...
  1584 
Любов, която е тъга
и цъфнало в снега кокиче.
Мехлем за мойта самота.
Защо ли още те обичам?
Защо след сенките вървя? ...
  822 
Това е той! Не иска да умре,
живее като звяр във всяка вена.
Когато съм човек, не ме зове.
Когато съм животно, ме променя.
Аз се срамувам от вълка във мен, ...
  1163 
Нещо се спотайва в тъмното. Души, чака, гледа. Покрай извилия се черен път, който се разстила под лунната светлина и заобикаля старата воденица, построена при селската река. Тази воденица е отдавна порутена и изоставена. Развалините и стърчат там като непотребна и прашна дреха закачена на стената. Х ...
  1269 
Сякаш сме обречени на самота
и двамата горим във този огън.
Слушам, като в сън е песента
и сълзите си да спра не мога.
И това е истинският стих ...
  646 
Огънят разпалва се.
Във своя виолетов гняв
облизва съчките със стръв
достойна за истински чревоугодник.
Туй беше кратко погребение за клоните покойни - ...
  689 
Всеки българин познава Васил Левски и може би за мнозина от нас той се е превърнал в част от персоналната ни митология. Защото Васил Левски известен с евангелското име Апостола е неразривна част от пантеона на българското национално съзнание. Може би мнозина биха си помислили, че да се започва изсле ...
  2394 
Познаваш ли нощите, мрака студен,
не бой се, излез на открито.
Жадува душата ти в демонски плен
да падне, защо не опиташ?
Защо не опиташ кръвта на света? ...
  1448 
ГОСТ
Когато дойде, кой ще разбере?
Ще слезе тихо като сянката на облак.
Знамение при нас ще донесе.
В сърцата ни е трепетна тревога. ...
  730 
Да, тъжно е да се гледа какво се случва с нашата татковина. Обаче още по- неприятни взеха да стават разните оплаквачки, врачки и анатемосници, които като лава извират от вулкана на българската политическа действителност и запълват ротите на родните ни партийни армии. Българската работа била келява р ...
  1839 
Казват, че Змеят е зло същество, демон, най-големият му враг бил великият бог Перун. Другаде пък казват, че е добър, помага на хората, гони други хали и змейове дето сушат реките и крадат девойки. Много неща приказват хората, на какво да вярваш? Може би пък Змеят да е посредник между доброто и злото ...
  1611 
Всичко около нас се разпада, държавата, семейството, дори личността. Разпадаме се не само защото сме слаби отвътре, но и защото такова е времето в което живеем. Това е постмодернизъм. Разпада се светът, в който сме живели до вчера. Този разпад стана етикет на нашия регион. На чужденците да кажем: до ...
  1885 
Любови, суети и празни думи!
Живот без цел и вяра без борба,
стремеж към Бога, но без саможертва,
и бъдеще без яростна мечта.
Свидетели без стигми по ръцете. ...
  830 
ПЛАЧА ОТ РАДОСТ
Бавно престъпват сълзите.
Тежко се носи страхът.
Дай им да пият горките,
капки от твоята плът. ...
  834 
Природата безбрежна и красива,
на разнообразни форми плетеница жива.
Дихание от Божията гръд.
И всеобземащ вечен кръговрат
на хиляди природни елементи, ...
  972 
Беше на пътя повече от шестнадесет часа, може би минаваше един след полунощ, по магистралата се виждаха само дългите фарове на преминаващите автомобили. След десетина километра се налагаше да завие по второстепенен път, тук почти нямаше движение. Всичко беше пусто, но най-празно бе сърцето му. Той б ...
  1047 
В гърдите ми се накълбява мрак.
Върти се като ураганен вятър.
По жилите ми нажежен живак
се спуска, като побеснял се мята.
И аз съм звяр, чудовищен вампир. ...
  1646 
Искаме суверенитет, достоен живот, искаме силна държава и един народ, чиято воля тежи, чийто глас се слуша в света. Това е участта на силните на тези, които сами определят съдбата си. А какво получаваме: мизерстващи и борещи се за оцеляване хора. Народ, изправен пред пропастта на анархията и бедност ...
  2654 
О, воля сила чудодейна,
елей за болната душа.
Излей духа ми като от гранит
и направи ме механизъм безотказен.
Гнева канализирай, като щит ...
  801 
Животът е като море,
разбивано от зла вихрушка.
И ти, препълнено сърце
от скръб, към радост все се люшкаш.
Влече ни мътният поток ...
  1028 
Далеч, далеч, зад планини
величествени, със корони
от бели мраморни скали.
Голям и дивен връх стой,
та сякаш свода той крепи. ...
  892 
Къде отивате, къде, войници слепи,
последната ви битка отшумя,
очите ви за родната земя
изтекоха по волята на Бога.
Но сенките по пътя продължиха ...
  932 
Нощ се спуска като ято врани
и земята се разтваря в тях,
проговарят старите балкани
и ни съдят за забравен грях.
Съдят ни за неорани ниви, ...
  902 
Безмълвие под звезден сaркофаг,
разбираш, че за теб е отредено,
пред портите на плачещия мрак
да пееш за цветята неродени.
Докосвания, жарки като смърт, ...
  1202  10 
Беше мъж красив, неустоим.
Като демон хвърляше се в боя.
Беше ужасяващ и любим.
Да запеем песен за героя.
Които там, при Одрин победи, ...
  882 
Самотен ще е бил
на своя трон диктаторът.
А може би единствен той
разбирал е съдбата им.
Там, долу, със отвъдна глъч ...
  1089 
Предложения
: ??:??