Mimoza20

Следваите мечтите си.

Избранные произведения
62 результатов
Прегръщам те! Дори се вричам!
Дали да вярвам, че вече се смили
Очите ти! Аз много ги обичам!
Огряват ме с топлите лъчи.
Пресъхнали реки в душата ти откривам ...
  461 
Душата ми е бяло разстояние
Само, безбрежно, синкаво море
Смехът ми, цяло състояние
Хвърчилото на весело сърце
Крадци, намират се отдавна ...
  308 
Вечер пия с Боговете
Наливат ми от техните вина
Да мога, да забравя страховете
Повели ме към бездната сама.
Блажено ме поглеждат в очите ...
  709 
Тясната уличка вечер
Се смалява от мрака почти,
Приближава от мисли отвлечен
Самотният пътник встрани.
Той си знае, че свърши ли мрака, ...
  446 
Аз не съм като други жени
Не мога и не прося милостиня
Обичам те, но споменът тежи
Няма да пребъда в светиня!
Грешница и подла съм била ...
  487 
Предложения
: ??:??