Mimoza20

Следваите мечтите си.

Selected works

 • Прегръщам тe

  Poetry » Love   280  Прегръщам те! Дори се вричам!
  Дали да вярвам, че вече се смили
  Очите ти! Аз много ги обичам!
  Огряват ме с топлите лъчи.
  Пресъхнали реки в душата ти откривам ...
 • Самота

  Poetry » Phylosophy   169  Душата ми е бяло разстояние
  Само, безбрежно, синкаво море
  Смехът ми, цяло състояние
  Хвърчилото на весело сърце
  Крадци, намират се отдавна ...
 • Боговете

  Poetry » Phylosophy   514  Вечер пия с Боговете
  Наливат ми от техните вина
  Да мога, да забравя страховете
  Повели ме към бездната сама.
  Блажено ме поглеждат в очите ...
 • Самотни

  Poetry » Phylosophy   313  Тясната уличка вечер
  Се смалява от мрака почти,
  Приближава от мисли отвлечен
  Самотният пътник встрани.
  Той си знае, че свърши ли мрака, ...
 • Признание

  Poetry » Phylosophy   356  Аз не съм като други жени
  Не мога и не прося милостиня
  Обичам те, но споменът тежи
  Няма да пребъда в светиня!
  Грешница и подла съм била ...

More works  »

© 2003-2019, Georgi Kolev. All rights reserved. The works are the property of their authors.