БелаТи
Избрани произведения
40 резултата
Боже, който повярва в света
и роди от земята блаженство,
цял живот си отключил врата
към покоя на времето звездно.
Пренаселен светът с кривини ...
  242  10  15 
Очите на света сами отслабват,
а нощни светлините търсят призрак,
когато гледат бързите им фарове
как хрисимо от сенките излизам.
И нямам друга вяра.- Само силата, ...
  421  13 
Да слушам тихо тази силна музика
е толкова престъпно и безумно.
А думите и такта неподкупни са...
въртят се и въртят ме...
Ще се съмне. ...
  301  13 
Върти се равно кръглата земя -
не бърза и от мен не изостава,
макар да съм крайречната мъгла,
градушката и кривата светкавица.
От токчетата слизам и вървя ...
  310  13  16 
Ще остана след буйните пътища
да погледам как дявол не идва,
но достатъчно бяла и мъничка
те събирам от стихчета в книга.
Семената живеят сред въглени, ...
  279 
Предложения
: ??:??