dragon

Босилеград, Западните покрайнини (Сърбия); 1995-2003 - ОУ "Георги Димитров", Босилеград; 2003-2007 - Гимназия, Босилеград; 2007-2012 - Пловдивски университет "Паисий Хилендарски", Юридически факултет - магистър по право. Издадени стихосбирки - "Празно сърце", УИ "Паисий Хилендарски" Пловдив (2012); "Феникс", УИ "Паисий Хилендарски" Пловдив (2014); "Ново е времето, спомените са стари", УИ "Паисий Хилендарски" Пловдив (2016); "Хроника на съдбата", НБ "Христо Ботев" Босилеград (2017); "Маниакална мисъл", УИ "Паисий Хилендарски" Пловдив (2018); "Там, където си ти", УИ "Паисий Хилендарски" Пловдив (2021). Награда: Плакет за принос в развитието на българската поезия /24.05.2015/.

Избрани произведения
140 резултата
Какво става с онази случайна,
от пръв поглед, взаимна любов? –
или остава все още незнайна,
или за нея никой не е готов.
Помня, въпреки че беше отдавна, ...
  1901 
С кого чакаш нощта, сърцето знае,
очите преглъщат успешната загуба,
за всичките ти лъжи то си трае
и поредната грешка прави груба.
Знае с кого дочакваш ранни зори ...
  1727  18 
Живеем да умрем един ден,
но искаме ли внезапната смърт?
Умираме ли за живота единствен,
или за това, че човек е станал дърт?
След смъртта започва ли нещо ново, ...
  1322 
Лъжеш, че си щастлива,
лъжеш, но си прозрачна,
а вярваш в любовта дива
и искаш съдба по-удачна.
Лъжеш, а не си щастлива ...
  669 
Трябва да избереш, за да тръгнеш,
пътища много, но всички крият тайна,
избереш ли – чакаш и тръпнеш –
дали по този път любовта е трайна?
Не избираш, колкото и да си корав, ...
  1272 
Предложения
: ??:??