Keri
Избрани произведения
33 резултата
- Какво е мъката? – попита тя без да го погледне. Очите й още се любуваха на красивата червена роза, която едва се беше разлистила.
- Мъката е роза. – отговори той.
- Но тя е красива...
- Да. И мъката има своята красота.
Тя милваше цветето с необикновена нежност. Пръстите й обхождаха дръжката към ме ...
  2456  19 
Табела,
Увиснала в тежкия въздух.
Две думи на нея
Изписани хубаво
С шепот на треперещи устни – ...
  2908 
За мен си море
От сълзите, които изплаках
Във всяка от нощите,
В които те чаках.
Давя се в теб, ...
  1130 
Бял лист бях –
Накъса ме.
Сега събираш парчетата.
Някога пишеше с удоволствие
Върху гладката ми повърхност, ...
  1123 
- Какво е страхът? – попита тя с някакъв особен блясък в очите.
- Страхът е паяк. – отговори той със спокойния си равен глас.
- Но какво може да направи едно паяче, освен да плете своята тънка паяжина? – тя почти незабележимо присви очи и блясъкът се превърна в недоверчивост.
- Именно това – той пле ...
  1199 
Предложения
: ??:??