ludetin4o
Избрани произведения
3 резултата
Тъмно е, няма и звездичка, луната крие се и тя.
Останал само с моите мисли, стоя на ръба на пропастта.
Дочувам шум от вълнички, разбиващи се в стените
на безкрайната земя.
Обичам те аз, но обичаш ли ме ти. ...
  558 
Клечка от кибрит в джоба си намерих.
Плъзнах я по тротоара и искрица пламна.
Запалих цигара и дръпнах си с наслада.
Дим от ноздрите изпуснах, клечката захвърлих
и в дима се аз изгубих. ...
  466 
Боята на живота
И нежна е нощта,
кръв капе от очите.
Мисли бясно се лутат,
кръв шурти от ушите. ...
  502 
Предложения
: ??:??