nyaph

Избрани произведения

 • Животът напомня

  Есета » Лични   186  Родом съм от Видин. Отгледана от баба ми, учителка, завършила Българска филология в СУ. Всички определения, които бих могла да дам за нея се съдържат в думата учител – възпитател и преди всичко човек. Човек, стремящ се, към доброта и разбиране, обич и топлота, към развитие на литературата, езика, хо ...
 • Тялото, техниката, технологиите

  Есета   245  Концепцията за човешкото тяло, неговата преходност и преломност, връзката
  между душата и тялото, биват обект на дискусии още от дълбока древност. Тя-
  лото като проблем претърпява множество интерпретации. То често бива пре-
  небрегвано, за сметка на душата, бива свързвано с животинското. Още Аристо-
  т ...
 • Безсънни картини

  Есета   169  Всяка нощ, преди да заспя, съзнанието ми ме отнася в стаята. Пусто помещение, в чийто бели стени сякаш са врязани картини. Бял таван и под, на пръв поглед създава усещане за модерна галерия, в която липсват дори хора, които да създадат поне капчица уют. Идва ти мисълта какво толкова си сторил на гор ...
 • Октомври

  Поезия   92  Стихове ронят се в есенен ден.
  Октомври, девойка и морския вятър...
  Лист подир лист, тихо и нежно красив е света.
  И в този миг мисля си:
  Нима няма какво да докосне душата, та често сив е не само нощем съня?
 • Влак

  Поезия   142  Весела глъчка, безбройни, засмени,
  към нова мечта, напред устремени,
  зелени дървета, светлинен поток,
  шум на река, въдичен скок...
  Старата дама с куче в ръка, ...

Още произведения  »

© 2003-2019, Георги Колев. Всички права запазени. Произведенията са собственост на техните автори.