Уенди
Не всяка обич води до завръщане. Но върнеш ли се,значи си спасен. .
Избрани произведения
210 резултата
Когато си в беда, когато страдаш,
аз винаги заставах зад гърба ти.
Дочаках я - голямата награда -
да чуя тихото: "Благодаря ти!"
И бях щастлива, че за теб ме има! ...
  1931  25 
Единствена остана случайната им среща.
Но като трънче остро в сърцата се заби.
Говореха нехайно. Поспориха за нещо.
Докоснаха се плахо две сбъркани съдби.
Докоснаха се кратко. Разминаха се дълго. ...
  1824  16 
"Да тръгваме ли вече?"... Само кимнах.
Че ме боли не исках да призная.
Облякох си палтото. Беше зима...
А зад гърба ми зъбеше се краят.
Палтото старо стана ми защита, ...
  1938  29 
Стари приятелю, знаеш ли колко
нощи очаквах да дръпнеш вратата?
Помниш ли глътката пареща болка,
или резливия вкус на тъгата?
Помниш ли залеза в топлата вечер, ...
  1400  23 
Този мъж появи се в моя ден ненадейно.
И веднага ме включи във сценарий добър.
От каляската слезе. Всъщност, беше от рейса.
И подслон ми предложи. Всъщност, беше чадър.
А ръцете му - пълни със несметни богатства! ...
  1678  23 
Предложения
: ??:??