Уенди
Name Бианка Габровска
Не всяка обич води до завръщане. Но върнеш ли се,значи си спасен. .
Selected works
210 results
Когато си в беда, когато страдаш,
аз винаги заставах зад гърба ти.
Дочаках я - голямата награда -
да чуя тихото: "Благодаря ти!"
И бях щастлива, че за теб ме има! ...
  1298  24 
Единствена остана случайната им среща.
Но като трънче остро в сърцата се заби.
Говореха нехайно. Поспориха за нещо.
Докоснаха се плахо две сбъркани съдби.
Докоснаха се кратко. Разминаха се дълго. ...
  1205  16 
Този мъж появи се в моя ден ненадейно.
И веднага ме включи във сценарий добър.
От каляската слезе. Всъщност, беше от рейса.
И подслон ми предложи. Всъщност, беше чадър.
А ръцете му - пълни със несметни богатства! ...
  1091  22 
Какво да кажа? Ти си непреклонен...
Поел си пътя и не го променяш...
Превръщаш ме незримо в летен спомен
за слънце и море с вълни зелени...
Прекрасен спомен, ала вече минало. ...
  1143  18 
Те никога не идваха за дълго.
И аз не бях убежище за тях.
И някак безболезнено си тръгваха...
Мъжете, на които не държах.
Любимите си лъжеха небрежно. ...
  1543  31 
Random works
: ??:??