valkyrie_88
Избрани произведения
2 резултата
Няма да бъде сега, моя любв...
Към чуждия залък не дей да посягаш.
И аз чуждото как да го взема?
Така рекъл е Бог - да обичаш без да притежаваш.
Ще бъде в следващ живот. ...
  140 
Градим мостове с години,
а ги рушим само за миг.
Всяко едно притаено мълчание
някога се превръща във вик.
Обещания празни на вятъра, ...
  142 
Предложения
: ??:??