zazgord
Избрани произведения
7 резултата
ТРОН ОТ ЧЕРЕПИ
Планини от мъртви тела
около замък от болка.
Аз седя върху трон от черепи,
заобиколен от стени от кръв. ...
  1258 
Черни сълзи за вечен живот
(на Еската Виктория)
Тя плаче...
След нея се стича река от черни сълзи.
Болката, разцепваща душата й не стихва... ...
  2525 
В градината на мъртвите чувства
Ето ме тук
в градината на мъртвите чувста.
Не чувстам топлина или студ,
нито омраза или пък любов. ...
  512 
Проклятие
Проклятие нечовешко за моята душа.
Вечно да живея до края на света.
... Пожелах да съм бесмъртен...
Видях как умират любимите ми хора. ...
  520 
Още в древно време
Аз съм тук, сред вас,
още от древно време.
Помня ранния студ, помня и това,
що никога не се е знаело. ...
  570 
Предложения
: ??:??