Heatmachine
12 results
Кръгчета дим
гонят се в празна стая
Разпилени мечти
изчезват в безкрая.
В албум с прах покрит ...
  198 
  270 
  225 
  272 
Още едно мое солово изпълнение.
  267 
  432 
  469 
Песен от предстоящия ми солов албум. Текста музиката, аранжимента както и вокалите и всичко без барабаните е записвано от мен.
  630 
Песен от самостоятелния ми проект, който започнах наскоро. Текста, музиката, всички инструменти са записани и написани от мен!
  788 
Скитаща по улиците на срама - избледняващ силует търсещ някой да възвърне човешкия ти облик.
Розите вехнат, когато в душата ти бурята се развилнее.
Кой сълзите ти продава за собсвена облага, не това не може да съм аз - не умея да ранявам.
Кръвта от твоите рани превръща се в горещи белези по моето тя ...
  352 
Лутах се из нищета, празни улици и суета.
Дори сивите панели от мен по-щастливи бяха.
Тях поне изпълваше ги някой, там не всичко бе тъга.
Но в нощ пуста, даже зла, в тъмна стая,
пълна с изкуствени лица ...
  376 
Опитвал ли си се да разбереш
света през очите на слепец?
Обречен да носи тъмнината,
да не познава дори собственото си
лице. ...
  368 
Random works
: ??:??