Jul 8, 2020, 11:03 AM

Без заглавие 

Collages » Others
160 3 7

© Ирен All rights reserved.

Comments
Please sign in with your account so you can comment and vote.
  • Ирен, ами то не и необходим отговор. Във всяко художествено произведение авторът има идеи, мисли, скрити помисли (добри), но пък читателят, наблюдателят, ценителят може да види и различни неща, които само той си мисли, че са там и им се радва. Ето защо например литературният анализ е трудна работа и изкуство - ако е от вида "какво е искал да каже авторът", ами не става за нищо, но ако е нова литература (например литературно критическо есе), може да е много хубаво. Същото е с изобразителните художествени произведения. Нека дам пример с любимия ми художник Пиет Мондриан - ако тълкуваме тази вселена, нищо не бихме разбрали, но ако само се оставим на емоцията, тогава е съвсем друто. Тогава го виждаме. Разбира се, не правя никакви сравнения, което е смешно. Само използвам примери за потвърждение на мислите си. Много си права, че не обясняваш замисъла и идеите си. Ние, зрителите в случая, сами трябва да достигнем до тях.
  • Дени, Мария, Безжичен благодаря за вниманието. Безжичен, усмихвам се на предположението ти, но няма да му отговоря.
  • Много интресно, нестандартно и будещо размисъл!
    Поздравявам те, Ирен!
  • Доста странно и много интерсно. С въображение. И не знам защо, но имам чувство, че има връзка със следващия ти колаж.
  • Много хубаво, Ирен!
  • ...
  • Без коментар!🤗
Random works
: ??:??