Dec 15, 2016, 5:17 PM

A world of shiny trash and plastic personalities 

  Essays » Social, Phylosophy
1489 1 1
5 мин за четене

© All rights reserved.

Comments
Please sign in with your account so you can comment and vote.
  • Впечатляващо есе, поздравявам те! Продължавай в същия дух, разсъжденията ти са чудесни и от тях звучи истинска любознателност, а и естествена страст към темата.
Random works
: ??:??