Antinormal
Selected works
76 results
С цел предаването на идеите, които ще изложа в това есе, ще предложа една разширена дефиниция на теоретичната основа на понятието „наука”.Това е система от логически подредени знания с цел да опише процесите, изграждащия материалния свят, изградена върху два основни принципа – този на аксиомите, тое ...
  2796  11  21 
поеми
дъх
вдишай
щастие
сила ...
  1599 
Това е разширен вариант на есето ми „Науката уби Бог и от трупа му се роди идеолог”, в което ще разширя и разясня някои от идеите, изказани в него. Оригиналният текст ще е в нормален формат, а новият ще е отделен със скоби – { }
{Бележка:Започвам първия параграф на есето с кратки и сравнително ясни ...
  1900 
Човек съм, като теб и различен,
замислен и все тъй първичен.
Пия смело от бокала на живота
с хъса са на гения и идиота.
Пиша разни думи, фрази и апели, ...
  1332 
Разпръснато на безброй частици,
вниманието губи се безчет.
Запален от стотици искрици,
пепел става наивният поет.
Като феникс нов живот започва, ...
  1477 
Random works
: ??:??