Jun 11, 2017, 6:22 PM  

Мисли върху Празнотата 

  Essays
743 6 4
7 мин за четене

© Младен Мисана All rights reserved.

Comments
Please sign in with your account so you can comment and vote.
 • Дълбок поклон за прекрасния философски анализ на този въпрос!
 • Прочетох с итерес и научих много нови за мен неща. 🌹 Едва ли филолог като мен е разбрала всичко, но всяка нова информация е полезна...
 • Като Водица!...
  Хубава вечер, Младене!
 • Прочетох с интерес и уважение към огромния труд – да се прочете, осмисли и систематизира натрупаната информация по темата.
  Нека философите да мислят над понятието "нищо".
  В житейски план всеки човек много добре знае какво значи това

  Пожелавам ти много време, сили и дух, Мисана, за да продължаваш да търсиш пълния отговор на въпроса.
Random works
: ??:??