Nov 17, 2020, 10:07 AM

Time holders 

Music
405 2 1
00:00
03:17

© Йоана All rights reserved.

Само ти. Искам теб.
Прелестен. Всеки ден.
Гледаш ме. Топъл лед.
Празно е, тук, до мен.
Трябваш ми. Тъжен дъжд. ...
  277 
Comments
Please sign in with your account so you can comment and vote.
  • Красиво като поетичен текст и изящно като музика /най-мелодичната ти музикална композиция до момента, Йоана/. Ако се върже с вокал ще излезе чудесна песен. Прави ми впечатление, че много бързо се развиваш в музиката. Това искрено ме радва и те поздравявам!
Random works
: ??:??