3108 results
Текстът е на Веселин Ханчев, а музиката - не зная. Но я обичам...
  3931  19 
  2168  12 
  3282 
  1345 
  1573 
  1213 
  1568 
  1428 
  1336 
  1531 
  1748 
  8385 
  2465 
  1250 
  1679 
Песента е написана през октомври 1984г., вдъхновена от прожекцията на ням документален филм, направен от мой съученик за класа ми. Реших, че една песен би паснала на чернобелите кадри, в които си оставахме вечно млади...
Мин. год. направих клип от този филм, който може да се свали от , както и всичк ...
  1919  10 
  2147  14 
  1657 
  1472 
Твоа е любимата ми песен измежду тези, които съм сътворил аз...
Песента е записана в Пайнер студио.
  1537 
  1399 
  1407 
  1405 
  2625  12 
  1228 
  1273 
  2538  15 
  1230 
  1172 
  1122 
  1192 
  1104 
  1119 
  1186 
  1198 
  1240 
  1142 
  1121 
  1219 
  1078 
Random works
: ??:??