3178 results
  1925 
  1715 
  1714 
  2459 
  1646 
  1845 
  2801 
  2936  11 
Полъх от морето,
прозорец в нощта.
Само аз съм буден
и кръглата луна.
Затвярям аз очи замислен не за първи път, ...
  3667 
  3593  23 
  3987  14 
  2327 
  2515 
  7292  25 
  6811  25 
  2775 
  2490 
  2890  15 
Random works
: ??:??