3241 results
  1691 
  1510 
  1647 
  1635 
  1870 
  1722  11 
  1792 
  2726  11 
  2594  17 
  2082 
  1836 
  1628 
  3423  15 
  2190 
  4645 
  2115 
  2474 
  2554 
  1776 
  1880 
  2944 
  2861 
  2141 
  2099 
  1883 
  1888 
  2686 
  1901 
  2109 
  3014 
  3361  11 
Полъх от морето,
прозорец в нощта.
Само аз съм буден
и кръглата луна.
Затвярям аз очи замислен не за първи път, ...
  4006 
  3811  23 
  4323  14 
  2587 
  2803 
  7724  25 
  7189  25 
  3097 
  2765 
Random works
: ??:??