3273 results
  1357 
  2749  16 
  1577  11 
  2550  15 
  2153  15 
  2182  12 
  1330 
  1503 
  1882 
  2003 
  2246  12 
  3508  16 
  2042  11 
  1498 
  1735 
  1638 
  2303 
  1393 
  1587 
  1377 
  2089  12 
  1376 
Това е първата ми песен, написана в 10-ти клас /1980г./.
Записът е направен в домашни условия.
  2071 
  5868  18 
  1991 
  1575 
Случват се и такива моменти в живота на човек /като тези в песента/...
Записът е направен в домашни условия.
  2297 
  1200 
  1502 
  1311 
  2126 
  1316 
  3922  21 
  1939 
  1528 
  1332 
импровизация, след едно прочетено стихотворение...
  1925 
  1498 
  1214 
  1595 
Random works
: ??:??