Nov 14, 2022, 10:11 AM

Перото ми е гладно 

Pictures » Computer graphics
85 3 4

© toti All rights reserved.

Музата ми се разсърди,
на кравайче съм се свил,
няма в мене думи мъдри,
уф, завършен съм дебил.
Рибка римички подмята, ...
  77  10 
Comments
Please sign in with your account so you can comment and vote.
Random works
: ??:??