Jan 26, 2021, 9:08 AM

Без име 

  Poetry
98 1 4

© Румяна Друмева All rights reserved.

Comments
Please sign in with your account so you can comment and vote.
 • Благодаря Миночка, благодаря за навестяването!
 • Харесва ми откровението и актуалността! Хубаво!
 • Благодаря, Младене!
  Благодаря!
 • Този стих печели от прямотата на изказа и от актуалността си.

  "Затворихме се в къщи - клетки,
  треперейки за всеки ден проклет!"

  Горните редове характеризират максимално точно, както физическото състояние на нещата, така и духовното. Поздравление, Руми!
Random works
: ??:??