Aug 20, 2017, 1:36 AM

I wait 

387 0 2

© Яким Дянков All rights reserved.

Comments

Please sign in with your account so you can comment and vote.
  • Яким (Яким Дянков)
    Радвам се, че почти напълно точно си усетила идеята. Всъщност е част от епос от съвсем малко преди първото хилядолетие. Благодаря за споделеното усещане. Поздрави!
  • vitality2 (Мария)
    Харесах. Прилича на епос от началото на първото хилядолетие.

© 2003-2019, Georgi Kolev. All rights reserved. The works are the property of their authors.