Dec 22, 2018, 7:58 PM

Идиоматично 

  Poetry » Other
414 0 2

Грях е силата тъмна, рушаща

храма светъл на Бога в друг.

                          g/m

 

Волята ми, знаеш, е намерение.

Ни цел, нито е илюзия…

Изборът осъзнат –

катексис* е в движение.

 

Истината знам е в делата тихи,

силата и слабостта – нам присъщи.

Вечни в нас, във теб…

И в мен!

 

Остави, сред пламъчета живи,

като сътворен от шепа пръст

в плът и душа – покоят да тлее…

И сърцето да пее!

________________________________________

*катексис – инвестиране на психична енергия

 

© All rights reserved.

Comments
Please sign in with your account so you can comment and vote.
  • Благодаря ти Ани...Чудесен прочит и ако съм успял да предам емоцията си, то не е било напразно. Боже и тези бури!.. Светли и споделени Рождественски празници!!!
  • Да, изборът е осъзнат. А ние, хората притежаваме манипулативност, понякога и подсъзнателна, с която сме способни да вменяваме отрицателни емоции, с които наказваме другия, в много от случаите доставящи ни някакво илюзорно удоволетворение. Тогава нарушаваме не само нашия, но и чуждия покой и в нас и в другия е само бури. Балансираните хора, са мъдри. За което е нужно доста да се върви...
Random works
: ??:??