едимах
Selected works
39 results
„Тупти То още, живо е онова
в сърцето ми.„ g/m
И този път - в необяснима тревога -
си забързана за някъде...
Свита в ъгъла на самотата, ...
  1092 
Преваля слънцето.
Когато привечер топи се
хоризонтът
в стоманения звън
на бляскав звездопад... ...
  1029 
Мълчи ми се!
И тихо ще
потегля...
В океан се къпе душата ми,
мечтае за покой, ...
  1035 
“Съдбата винаги стои зад смелите,
които не престават да мечтаят...”
Прецеждаме бавно напосоки светлината.
В хаоса на честотите нали духът е нещо!
Денят ни започва с мисълта на Бернщайн: ...
  1061 
Такъв един...
А часовникът без стрелки
Душата му в сияние
Рисува земно блаженство
Kопира Рая ...
  999 
Random works
: ??:??