Mar 10, 2016, 11:36 PM

Кукерски напеви 

  Poetry » Other
748 1 4

Злите духове нямат тук никакъв шанс.

Завъртяха се страшни приказни маски.

И в лудешкото темпо на вихърен танц

се разпъпват първите пролетни краски.

 

С тежки стъпки хлопки дрънчат над рога,

лица почернели домовете обхождат,

сеят с шепи невидими златни зрънца

и с тоягите тежки земята пробождат.

 

Бликат извори с чиста кристална вода,

пролетта се провира в плетища заспали,

бяга зимата в тъмните земни недра,

а след не остават съдрани парцали.

 

Три залъка чупи стопанинът личен,

руйно вино отпива – за цяр и късмет,

и нарежда магически тихи поличби –

тежък клас върху нива, богат берекет.

© Слави Тодоров All rights reserved.

Comments
Please sign in with your account so you can comment and vote.
Random works
: ??:??