Dec 23, 2014, 9:31 PM

Никога пак коледен сняг 

  Poetry » Phylosophy
866 0 3

© Галифрей Михайлов All rights reserved.

Comments
Please sign in with your account so you can comment and vote.
  • Интересно и замислящо! Светли празници!
  • Да вашето произведение е като вик за помощ!
    Харесах!
    Трябва да спрем това безобразие спрямо нея и
    себе си!Природата е нашия дом!
  • Вредим, много вредим на природата... Та не изглеждат ли като лишеи по Земната кожа нашите градове, поселища и прочути магистрали? Какво и остава на нея, освен да вдигне температура?
Random works
: ??:??