Jul 17, 2019, 10:16 AM

Обитатели - Собственици или наематели... 

  Poetry » Other

82 5 10

© Лина - Светлана All rights reserved.

Comments

Please sign in with your account so you can comment and vote.
 • линасветлана (Лина - Светлана)
  ИнаКалина (Красимира Чакърова) – Благодаря Ти!
 • ИнаКалина (Красимира Чакърова)
  Все пак са в дом, собствеността е кратка,... а наемите се вдигнаха напоследък...
 • линасветлана (Лина - Светлана)
  brinne (Мариана Бусарова) – Благодаря Ти!
 • brinne (Мариана Бусарова)
  Много е хубаво. Кара те да се замислиш за тези специални "градежи", които понякога се срутват изневиделица.
 • линасветлана (Лина - Светлана)
  DPP (SMooth) Благодаря Ти!
  RosilinaHesapchieva (Росилина Хесапчиева) Да! Благодаря Ти!
  щураче (Дарина Иванова) Благодаря Ти!
  Благодаря на добавилите в любими, на гласувалите, на отбилите се. И разбира се - на хората, които не спират да вървят с кервана на творческото вдъхновение докато намерят лековитата вода за (както се пее в песента) своята "болка от ляво".
 • щураче (Дарина Иванова)
  "Инстинктът обещава сигурен подслон,
  докато разумът се бори да го сбъдне."

  Много добре казано!
 • RosilinaHesapchieva (Росилина Хесапчиева)
  Много ми хареса! Вкопчени в статуквото и моногамността, в ценностите на цивилизацията и традициите на християнството постигаме все същото безсмъртие на душата си, каквото тя изначално притежава. Ресто?!?
 • DPP (SMooth)
  Нереалността на реалното... Хареса ми!
 • линасветлана (Лина - Светлана)
  Определено.
 • written-springs (Аделина Дойчева)
  Писатели... изгубени и намерили се в невъзможността...

© 2003-2019, Georgi Kolev. All rights reserved. The works are the property of their authors.