Feb 21, 2021, 10:17 PM

Принос 4 

  Poetry » Other
137 1 6

© Boyana All rights reserved.

Comments
Please sign in with your account so you can comment and vote.
  • Благодаря ви, Милена, Ивайло!
  • Аз намирам това приношение за хубаво и приветствам това, че си го написала именно от свое име, а не като поетично послание на литературна героиня. Покаянието е труден път, много труден път е. Бъди силна и смела, ако си решила искрено да вървиш по него.
  • Искрена съкровена молитва пред Бога, Бояна. Имаме вопиюща нужда от небесния си Баща.
  • Благодаря, Младене! Много си мил, но не си прав!
  • Може би този формат тук няма да бъде разбран. Защото в една молитва е целият автор, тя не е литература, а сърдечна изповедност пред Бога. Приносите (жертвоприношенията на сърцето) съм ги писала в период на голяма житейска изнемога преди няколко години. Част от тях са публикувани в православно издание и там са разбираеми. В тях няма хипербола, няма преувеличение, защото кой ще започне да се представя за такъв, какъвто не е пред Сърцеведеца. Бог ни знае, до всеки косъм на главата ни, до всяка мисъл и чувство. Твърде е възможно сега да се появят под него обвинения в лицемерие, във фалшива праведност, във фанатизъм и много други, каквито са обикновено нагласите към православно заявените текстове. За съжаление на изказващите ги пътят е само един, тесен и покаен със съкрушено сърце. Аз предпочитам Божията оценка.
  • Чудесна молитва. Но понякога се виждаме по-греховни отколкото сме, в желанието си да постигнем сакрална близост със Спасителя. А е толкова просто да бъдем неизкушени чеда божии. Просто нека сме естествени. Естествеността е мярка за всичко. Много хубав стих, но твоята Лирическа, Бояна, е твърде взискателна към себе си!
Random works
: ??:??