Lilia_Anna
Selected works
123 results
Проблясват в мекотата на сумрака
трептящи в кандилата светлинки.
Изплува образ и открехва се вратата
към най-далечните небесни висини.
Гори кандило, кехлибарно свети ...
  894  15 
Живяхме с тебе толкова години,
от огън в лед и от небе до кръст.
Погребваха ни падащи лавини,
засипваше ни вулканична пръст.
Как дъвкахме юздата на живота ...
  447  11 
Грехът е катаклизъм на човешките взаимоотношения.
Бягането от Бога е тежкоатлетическа дисциплина, в която няма победител.
Когато Бог не е първа наша надежда, Той става последна. Ако отхвърлим и нея, оставаме безнадеждни.
Любовта е мерната единица живот.
Който не приема благодатната свобода на Бога, ...
  316 
Вавилонските кули на сърцата ни се сриват, приятелю! При всеки настигащ ни ужас, война, земетръс, потоп. Миг затишие и човечеството започва отново да ги строи, интелектуалците - да ги пропагандират. Ето, в тази неподатливост на нашите сърца, в тази невярност, в това перверзно желание да надникнем та ...
  1202 
Жената с много имена минава
като вихрушка през града
Извива тяло и глава поклаща,
след нея падат царства и сърца.
Тя може да е млада или зряла, ...
  992 
Random works
: ??:??