Lilia_Anna
Selected works
70 results
Проблясват в мекотата на сумрака
трептящи в кандилата светлинки.
Изплува образ и открехва се вратата
към най-далечните небесни висини.
Гори кандило, кехлибарно свети ...
  474  10 
Вавилонските кули на сърцата ни се сриват, приятелю! При всеки настигащ ни ужас, война, земетръс, потоп. Миг затишие и човечеството започва отново да ги строи, интелектуалците - да ги пропагандират. Ето, в тази неподатливост на нашите сърца, в тази невярност, в това перверзно желание да надникнем та ...
  540 
Жената с много имена минава
като вихрушка през града
Извива тяло и глава поклаща,
след нея падат царства и сърца.
Тя може да е млада или зряла, ...
  562 
Дойдоха със Звездата заблестяла,
на Изтока могъщите царе,
ливан и смирна, злато, трите дара
да принесат на Царя на света.
Не беше Той със царствена корона, ...
  67 
Да се помолим за братята на Лазар,
живеещи тихо, умиращи тихо,
без светски шум,
без ръкопляскане,
без траурни речи, ...
  81 
Random works
: ??:??