Sep 14, 2021, 1:09 AM

Самотице, сестрице 

  Poetry
105 3 2

© СК All rights reserved.

Comments
Please sign in with your account so you can comment and vote.
  • Много си мила, Мария. Дано съм го заслужила.🌻
  • Пропуснала съм това разкошно стихотворение!👏 Но сега попаднах на него и съм щастлива, Светле! 💓Дано и други го открият и видят творческите му качества!😘
Random works
: ??:??